İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş..'nin ve/veya ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş..'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Şu kadar ki; ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş..'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler. ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. tarafından garanti edilmemektedir. ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş..'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. 

ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş..'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. tarafından beyan ve işbu ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir. Kullanıcıların, Sites de yer alan herhangi bir İçerik, bilgi, şekil, değer ve yoruma dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler. Yayınlanan İçerik'in kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.. hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bu yayın, ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Gizlilik Bildirimleri

ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş’ (bundan böyle "Abalıoğlu " olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır. Bu sebeple ABALIOĞLU'nun kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken izlediği prensipler aşağıda sıralanmıştır:
Hizmetin Alınabilmesine Bağlı Kişisel Bilgilerin Verilmesi / Değiştirilmesi ABALIOĞLUKullanıcıları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini ABALIOĞLU ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece ABALIOĞLU veri tabanında bulunmaktadır. ABALIOĞLU'daki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. ABALIOĞLU Kullanıcıları, ana sayfadan verilen link aracılığıyla ulaşabilecekleri "Abone İşlemleri"nden vermiş oldukları bilgileri düzeltme ve değiştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu bilgiler sadece Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Paylaşılmış olan bilgilerin geçerliliği, değiştirilen yeni bilgiler hem ABALIOĞLU, hem de ABALIOĞLU'un diğer e-posta, anında mesajlaşma gibi on line hizmetleri için geçerlidir.

Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması 

Abalıoğlu, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

Bilgilerinizin Paylaşımı 

ABALIOĞLU Kullanıcısı olmanız durumunda, sitedeki ziyaretlerinizin istatistiki takibi dışında abonelik sırasında paylaşmış olduğunuz bazı kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet gibi) ile e-posta gibi kişiye özel alanlarınız da ABALIOĞLU tarafından paylaşılmamaktadır. ABALIOĞLU, kişisel bilgilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve hiç bir ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve ABALIOĞLU Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen ABALIOĞLU veri tabanında ve gizli olarak tutulmaktadır. ABALIOĞLU, kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
B) ABALIOĞLU'un kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla, 
C) Kullanıcının, Abalıoğlu talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan 
servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla, 
D) Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere, 
E) Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde. 

Bu veriler zaman zaman kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ama bu kullanım gerek ABALIOĞLUportalındaki on line aktivite, gerekse ABALIOĞLU'a bağlı e-posta, anında mesajlaşma gibi diğer on line faaliyetler olsun sadece ABALIOĞLUtarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine ABALIOĞLUaracılığıyla size ulaştırılmaktadır. ABALIOĞLU şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. ABALIOĞLU, yukarıda yeralan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. " ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş web sitesi" veya "Web Sitesi"; ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş.'e ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır. Lütfen ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş web sitesi'ini kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartlarını okuyunuz. Bazı alt web sitelerimiz için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.