Kalite ve Arge

Kalite Politikası

  • Tüm süreçler müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Tasarlanan ve geliştirilen tüm ürünlerde ulusal - uluslararası standartlara ve yasalara uymak
  • Kalite Yönetim Sistemimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek için çalışanlarımızı eğitmek,
  • Çalışanların kendilerini ve işlerini gerçekleştirebilecekleri çalışma ortamını hazırlamak ve iyileştirme ile ilgili önerilerin uygulanmasını sağlamak,
  • Hedeflerle yönetim için gerekli sistemleri kurmak ve denetlemek,
  • Tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmek,
  • İşletmedeki tüm faaliyetlerin bir defada ve daima doğru ilkesine uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.