Abalıoğlu balık grubunu büyütüyor.

Abalıoğlu kuruluşundan bu yana sağlıklı bir büyüme politikası ile yurt içi ve yurt dışında iş kollarını çeşitlendirmiş, faaliyetle¬rini geliştirerek verimliliğini arttırmış ve yeni tesis yatırımlarına yönelerek lider ve öncü bir kuruluş olmuştur. Lezita balık, yem üretiminden balık üretimine ve işlenmesine kadar tam bir entegrasyon içinde çalışan Abalıoğlu Grubunun kalite, yenilikçi, güvenirlilik anlayışını tam olarak yansıtmaktadır ve 2009 yılında başladığımız balık işinin aynı vizyonda devam ederek büyü¬mektedir. 1.000 ton/yıl kapasite ile başlanan çipura ve levrek işi bu gün 6.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. 2012’nin sonunda devreye giren İşleme tesisi bir yılını doldurmuş, üretiminin %70’ini ihraç ederek satışlarını 3 katına çıkarmıştır. 2013 yılının sonunda Muğla, Fethiye ve Kayseri Pınarbaşı bölgelerinde gerçekleştirdiği alabalık üretim çiftliği yatırımı ile hedeflerini daha da büyüterek yıllık üretim kapasitesini 10,000 tona çıkarmıştır.